پلنفرم همسفراول
اولین سامانه جامع و آنلاین توسعه گردشگری خلاق روستایی و خودرو

گردشگری مجازی ویژه#درخانه بمانیم

معرفی خدمات به صورت آنلاین از طریق اپلیکیشن همسفر اول

مانند:

  • خدمات رفاهی سفر

  • معرفی مراکز اقامتی مختلف شامل هتل ها ، رستورانها ، سفره خانه های سنتی و …

  •  خدمات مورد نیاز مخاطب براساس مقصد سفر شامل مراکز تفریحی و ورزشی – جاذبه های گردشگری و … 

  •  مشترکین گرامی و کلیه کاربران می توانند برای اطلاعات از مراکز و خدمات متنوع آنها اپلیکیشن همسفر اول را نصب و از طریق اپلیکیشن تمام خدمات را در محل مورد نظر  و در سطح کشور رویت نمایند . هدف ما معرفی مراکز به صورت آنلاین  ازطریق اپلیکیشن همسفراول به مشترکین هست .